طراحی سایت کلینیک دندانپزشکی اکسیر

درباره پروژه

کلینیک دندانپزشکی اکسیر به هدف ارائه خدمات تخصصی دندانپزشکی و زیبایی توسط دندانپزشکان متخصص این رشته و پس از گذراندن مراحل مختلف کسب مجوز از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی از سال 1400 تاسیس شد.

این کلینیک با توجه به نیازهای جامعه امروز به صورت ویژه ای طراحی و ساخته شده است. به طوری که هرکدام از واحدهای درمانی مجزا از یکدیگر بوده که امکان ایجاد فضای خصوصی برای مراجعه کنندگان فراهم می آورد و نتیجه آن احساس آسایش و آرامش خاطر برای مراجعه کنندگان میباشد.

مشاوره رایگان طراحی سایت