طراحی سایت پاسخ‌دهی آنلاین گزارش آنلاین

درباره پروژه

گزارش آنلاین اولین موسسه تهیه گزارش رادیولوژی از راه دور ایران است که در سال ۱۴۰۰ به عنوان یک سرمایه گذاری مشترک در بخش مشاوره رادیولوژی تاسیس شد.
به لطف تصاویر به دست آمده با روش های تصویربرداری مدرن که در آن از فناوری های پیشرفته در عصر ما استفاده می شود، تشخیص پزشکی مبتنی بر شواهد جای خود را به تشخیص درمانی مبتنی بر اطلاعات بیمار سپرده است. به عنوان یک نتیجه طبیعی نیاز به یک رادیولوژیست متخصص آنلاین بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود.

مشاوره رایگان طراحی سایت